Tem Phiếu nguyên tấm từ thế kỷ trước.

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tem Phiếu nguyên tấm từ thế kỷ trước.

Post by 9PN » Sun 05 May, 2013 6:58 am

Mục này thì chuyên đề Nguyên Tấm còn tem mỗi con thì sẽ mở tiêu đề khác.

Sưu tầm tem phiếu cũng vui. Một số tem phiếu có năm in nhưng một số tem khác thì không có gì cả.

Ace góp gạo cho dzui. Đề nghị bác Ngọc Hải in sách ah... :P :lol: :lol: :lol: :P

Phiếu lương thực nguyên tấm:

Image

Hình gần hơn:


Image

Phiếu vải nguyên tấm, dùng tại TP Hồ Chí Minh:

Image

Hình gần hơn:

Image

Phiếu vải nguyên tấm, dùng tại Bến Tre:

Image

Hình gần hơn:

Image

.

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest