Page 1 of 1

Tín phiếu Việt Minh

Posted: Wed 06 Jun, 2012 11:18 am
by vominhcuong
Tín phiếu Việt Minh

Image

Posted: Mon 11 Jun, 2012 8:22 am
by vominhcuong
Tư liệu thứ 2 về Tín phiếu Việt Minh: có nêu các mệnh giá Tín phiếu Việt Minh đã in

Image

Image

Posted: Fri 15 Jun, 2012 3:21 am
by vominhcuong
Bác 9PN lục "tàng kinh các" cho các cụ "tín phiếu Việt Minh" phơi nắng đi ạ. Phơi nắng có lợi cho sức khoẻ.

Posted: Fri 15 Jun, 2012 4:59 am
by 9PN
Dạ, có liền bác 7H. Xài tạm tờ ni. Tờ khác đang tìm vì thất lạc đâu trong nhà. Nếu không đúng thì đừng hét ah. Đợi Ku Giúp đi nghiên cứu gà TQ rồi về bổ sung :P :lol: :lol: :lol: :P

Image
Image

Alô bác NH xem thử. Không chừng bác nớ giử hết hàng ... :mrgreen: =D> =D> =D> :mrgreen:Posted: Tue 19 Jun, 2012 5:02 am
by vominhcuong
Bác 9PN: Công phiếu kháng chiến là thời ... VNDCCH. Việt Minh phải lùi về quá khứ chút xíu ạ. Anh ráng lục "tàng kinh các" nhé
Tư liệu thứ ba về tín phiếu Việt Minh: có hình + song ngữ cho bác 9PN dễ đối chiếu

Image

Image

Xem hình thật kỹ thì thấy: "TỔ QUỐC GHI TÊN", không phải là "tổ quốc ghi công" như trong các tư liệu đã nêu

Posted: Tue 19 Jun, 2012 1:29 pm
by 9PN
Không có loại này bác 7H ạ. Có lẽ nhờ các bác khác có hàng thì cho anh em xem thôi... :P :P :PPosted: Wed 20 Jun, 2012 1:54 am
by Ngọc Hải
Loại phiếu " Tổ quốc ghi công " Tìm chưa thấy...
Những loại khác thì cũng chỉ có như trong topic này thôi ah
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=778

Posted: Fri 21 Dec, 2012 1:22 am
by Ngọc Hải
Mới tìm thấy tờ: ( Nợ bác Cường tờ Tổ quốc ghi công )


TỔ QUỐC GHI TÊN


Con dấu bên trái: Việt nam độc lập đồng minh Việt - Khu bộ Định Hoá
Con dấu bên phải: Việt nam độc lập đồng minh Việt - Tỉnh bộ Thái NguyênImage

Posted: Fri 21 Dec, 2012 6:54 am
by 9PN
Bác NH xài www.UPANH.com thì bên bờ đại dương không thấy hình gì.
chỉ đọc được:

504 Gateway Time-out

Vào trang UPANH thì được báo tin. trang này đã lọc IP nước ngoài.

Image


Bác xài ImageShack thì ace nhìn ké ah.

Posted: Fri 21 Dec, 2012 8:10 am
by Ngọc Hải
Em kém món này, có bác nào có kinh nghiệm giúp tôi với
Cảm ơn trước nhé !
NH

Posted: Fri 21 Dec, 2012 2:38 pm
by 9PN
Xong rồi bác. Ace xem được hình:

Image