Phiếu bồi dưỡng người đẻ 1970

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Phiếu bồi dưỡng người đẻ 1970

Post by platinum » Mon 20 Dec, 2010 8:05 am

Trong Thông tư số 655-NT ngày 07-11-1967 về công tác kê khai cấp phát phiếu mua hàng hóa, Bộ có quy định một số chế độ để các địa phương kịp thời cấp phát phiếu trong năm 1968, nay Bộ hướng dẫn và bổ sung một số điểm về chế độ cung cấp cho một số đối tượng trong Thông tư số 655-NT như sau:

1. Chế độ đối với người đẻ và sẩy thai, nạo thai.

Trước đây đã có chế độ cấp thịt, đường, nước mắm cho người đẻ, nay thi hành Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 31-CP ngày 08-3-1967 và sau khi nhất trí với Bộ Y tế, chế độ bồi dưỡng đối với người đẻ và sẩy thai, nạo thai quy định như sau:
- Nhân dân nội thành, nội thị, khu công nghiệp, mỗi lần đẻ hoặc sẩy thai từ tháng thứ 5 trở lên được cấp 2 kg thịt, 1 lít nước mắm loại ngon (hoặc nước chấm ngon) và 1 kg đường.
- Nhân dân nội thành, nội thị, khu công nghiệp, mỗi lần nạo thai hoặc sẩy thai từ tháng thứ 4 trở xuống được cấp 0kg500 thịt và 0kg500 đường.
- Nhân dân nông thôn, ngoại thành, ngoại thị mỗi lần đẻ hoặc sẩy thai từ tháng thứ 5 trở lên được cấp 1kg đường, 1 lít nước mắm hoặc nước chấm loại ngon (cố gắng giành ưu tiên nước mắm ngon).
- Nhân dân nông thôn, ngoại thành, ngoại thị mỗi lần nạo thai hoặc sẩy thai từ tháng thứ 4 trở xuống được cấp 0kg500 đường.
- Nữ cán bộ, công nhân, viên chức mỗi lần đẻ hoặc sẩy thai từ tháng thứ 5 trở lên được cấp 4 kg thịt, 2 kg đường và 1 lít nước mắm loại ngon (hoặc nước chấm ngon).
- Nữ cán bộ, công nhân, viên chức mỗi lần nạo thai hoặc sẩy thai từ tháng thứ 4 trở xuống được cấp 0kg500 thịt và 0kg500 đường.
Các sở, ty thương nghiệp căn cứ theo giấy khai sinh (đối với người đẻ), giấy chứng nhận của y, bác sĩ (đối với người nạo thai và sẩy thai) để cấp phát thuận tiện cho người có tiêu chuẩn có thể mua một lần hoặc nhiều lần


Image

Ngày xưa khó khăn thật thế mà các chị các mẹ vẫn 3 đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà chứ không như mấy cô chiêu bây giờ chăm sóc đầy đủ không phải làm gì mà suốt ngày ưỡn ẹo hết thế này lại đến thế kia! :twisted:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 20 Dec, 2010 10:49 am

Bác có thể cắt nghiã dùm em mấy điểm trong cái thông tư cuả BYT.

1----NẠO THAI có phải là một hành động HỢP PHÁP tại VN..??
"nhất trí với Bộ Y tế, chế độ bồi dưỡng đối với người đẻ và sẩy thai, nạo thai quy định.... "

2---Sanh đẻ/Sẩy hay Nạo Thai thì phụ nữ đều cần một lượng Potein (Thịt/Đường) để bồi bổ. Hơn nữa các nhà xã hội thường nói" Làm theo năng lực-Hưởng do nhu cầu!!!" Tại sao quyền lợi tẩm bổ của chị em phụ nữ lại có sự phân biệt giai cấp quá rõ ràng....Này nhé:

A----Người Phụ nữ khi ĐẺ, cần tẩm bổ thì được cấp:
1--Người dân Thành phố và khu công nghiêp: được cấp"1/2K thịt+1/2 K dưởng
2---Người dân Nông thôn thì được cấp: 1/2 K đường+ 0 K thịt.???
3---Nữ CNV/CB nhà nước thì được cấp: 4K thịt+2K đường+1L nước mắm..???

B---Người phụ nữ khi NẠO THAI/SẨY THAI cần tẩm bổ thì được cấp:
1---Người dân thành phố và khu công nghiệp thì được: 1/2K thịt+1/2 K đường..???
2---Người dân Nông thôn thì được:1/2 K đường+ 0 K thịt..??
3---Nữ CB/CNV nhà nước thì được: 1/2K thịt+1/2 K đưởng..??

Xem ra làm CNV/CB nhà nước có tiêu chuẩn cao quá..Các chị, .các má trong hội PN có lên tiếng gì về quyền lợi này của chị em hội viên không....??

Hai loại thẻ rõ ràng:CB/CVN và Nhân dân Nông Thôn.:
Image



:twisted: :roll: :twisted: :oops:

User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

Post by NguyenToanThang » Mon 20 Dec, 2010 10:51 am

Bác NT có mấy mẫu đẹp quá, xin phép copy để nhớ về một thời đau khổ.
:lol: :lol:

Thống kê:

Phụ nữ nông thôn: 4 Cân đường và 1 lít nước mắm (không biết có pha nước là chuối không???)

Cán bộ, Công nhân viên: 3 Kg thịt, 2 kg đường và 1 lít nước mắm

platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Post by platinum » Mon 20 Dec, 2010 12:15 pm

Theo quan điểm cá nhân của em, tác phẩm truyện ngắn" Đôi mắt " của Nam Cao viết từ thập niên 40 của thế kỷ trước mà sao đến giờ vẫn đúng vời thời đại internet của thế kỷ 21.

Chẳng nói đâu xa, đại lễ 1000 năm Thăng Long rất nhiều người từ các tỉnh khác về HN tham dự, cũng có thể do thói quen của người nông thôn nên họ chưa để rác đúng nơi quy định, hay có thể chưa được đúng với các quy định công cộng ở Thủ Đô. Và rất nhiều người trên nhiều diễn đàn khác phản đối và nói không được hay cho lắm.

Nhưng theo em thì thật ra cũng chỉ là cơ hội hiếm hoi của họ ra thăm thủ đô với sự kiện 1000 năm Thăng Long, chứ bản chất của người nông dân vẫn là chăm chỉ, nhẫn nhịn chịu đựng, chịu thương chịu khó.

Xét về lịch sử thì từ xưa đến nay người dân nông thôn bao giờ cũng chịu thiệt thòi về mọi mặt, nhung khi có chiến tranh hay khó khăn họ thường lại là nòng cốt và là người cầm cờ tiên phong hăng hái và nhiệt tình nhất.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 20 Dec, 2010 12:59 pm

Bác platinum:

Uả sao lạ vậy...???? Thành phần hưởng nhiều ưu đãi phài là nòng cốt của sự bào vệ quyền lợi chứ...!!!. Sao bác lại nói là dân nông thôn....??? những người chiụ nhiều thiệt thòi nhất..???
"Xét về lịch sử thì từ xưa đến nay người dân nông thôn bao giờ cũng chịu thiệt thòi về mọi mặt, nhưng khi có chiến tranh hay khó khăn họ thường lại là nòng cốt và là người cầm cờ tiên phong hăng hái và nhiệt tình nhất"
Ở VN mọi sự đều nghịch lý..???? .Nói theo nông dân Nam bộ là : "COI DZẬY MÀ HỔỔNG PHẢI DZẬY....!! ":D

---Bác chỉ em webside nào có tác phẩm Đội mắt của Nam Cao, em chưa được hân hạnh đọc tuyệt tác này, Em muốn xem để biết hoàn cảnh xã hội lúc đó như thế nào...??? Năm mà em chưa ra đời đấy ạ..... :roll: :oops:
---Dân nông thôn xả rác không đúng trong dịp 1000 năm Thang Long là vì sao vậy..???Tại họ có văn hoá sống kém, hay tại chính quyển không tạo phương tiện cho họ bỏ rác đúng chỗ...?? Không giáo dục họ đủ.???
Làm sao phân biệt được người thành thị và nông thôn xả rác khác nhau...trong lễ hội???"D

---Ủa mà đang Hỏi/Nói về quyền lợi quy định cho đàn bà Đẻ/ Nạo THai cuả BYT, sao bác lại nhẩy qua vấn đề Xả rác....Và tác phẩm văn học nhỉ...Trớt quớt... :D :roll: :twisted: Em chẳng hiểu gì cả...:D

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest