Phiếu thu đảm phụ giải phóng & biên nhận nuôi quân

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
ebacson
Posts: 68
Joined: Wed 14 Feb, 2007 12:02 pm
Location: Quảng Tri

Phiếu thu đảm phụ giải phóng & biên nhận nu

Post by ebacson » Tue 07 Oct, 2008 3:06 pm

Nhân dịp có bài "Các loại biên nhận" của bác Khải-SG
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2185
Xin góp vui.

Image
Image
Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 07 Oct, 2008 4:36 pm

Xem ký hoạ năm 1964 của cố hoạ sĩ Thái Hà "Đóng đảm phụ giải phóng". Thì ra có nộp bằng thóc (xem tranh xe bò của dân chở
thóc đến trạm thu, có tấm bạt trải dưới đất (bên trái) ló ra bao thóc...). Còn mấy phiếu thu của bác ebacson ở trên là thu bằng tiền :D


Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest