CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN- Chuyện bây giờ mới kể

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
Mai Nguyễn
Posts: 130
Joined: Thu 07 Apr, 2011 9:18 am

CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN- Chuyện bây giờ mới kể

Post by Mai Nguyễn » Wed 18 Feb, 2015 11:04 am

CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN - Quốc trái đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
CPKC được phát hành theo Sắc lệnh số 160 ngày 14 tháng 4 năm 1948 do Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký ban hành.
Điều 9 của Sắc lệnh ghi rõ: “Bộ Trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành sắc lệnh này”.

Chiểu Sắc lệnh thi hành, Bộ Tài chính cùng các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức xã hội, đoàn thể, ... đã tổ chức triển khai CPKC trên toàn quốc.
Là cơ quan chuyên môn trực tiếp thi hành Sắc lệnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến đã sớm ký ban hành Nghị định số 43 ấn định nguyên tắc và chi tiết phát hành CPKC, ban hành Thông tư số 742 giải thích chi tiết Sắc lệnh 160 và Nghị định 43 nói trên .....
Giám đốc ngân chánh Miền Nam Trung Bộ ban hành Thông tư số 17 quy định chi tiết việc phát hành CPKC tại Miền Nam Trung Bộ
1.jpg
Hiện vật của Sắc lệnh 160 đã ra đời tại cả 3 khu vực để huy động vốn cho công cuộc kháng chiến kiến quốc: CPKC ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do Bộ Tài Chính phụ trách in và phát hành. Được sự uỷ nhiệm của Bộ Tài chính, UBKCHC Miền Nam Trung Bộ và UBKCHC Nam Bộ đã tổ chức in và phát hành CPKC tại 2 khu vực do 2 Uỷ ban phụ trách.
2.jpg
Trong quá trình thi hành Sắc lệnh từ năm 1948 đến 1952. Rất nhiều các văn bản hướng dẫn thi hành, tuyên truyền động viên, chi trả lãi những năm đầu tiên, ..... và .....

Sau khi kết thúc việc huy động vốn bằng CPKC. Các văn bản hướng dẫn chi trả lãi và hoàn vốn, rất nhiều các sách báo và tài liệu lịch sử, ...... và .....

Tất tần tật từ các Nghị định, Thông tư, hiện vật đến các văn bản, tài liệu lịch sử, báo chí tuyên truyền ... hết thảy đều trích dẫn rất rõ ràng: “.... Sắc lệnh số 160 ngày 5 tháng 4 năm 1948 ...” !!!

Vài ví dụ hình ảnh của tài liệu, báo chí viết về CPKC
Cảm ơn anh Huỳnh Tấn Thành và bạn Võ Minh Cường đã cung cấp tài liệu.
3.jpg
4.jpg
Đọc Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam thì thấy:
.................................................
Tháng 4, ngày 14
Từ chiều đến 21 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự phiên họp của Hội đồng Chính phủ.
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:
- Sắc lệnh số 157/SL, bãi bỏ Uỷ ban hộ đê Trung ương và thành lập ở mỗi khu, tỉnh, huyện, và nếu cần ở mỗi xã một Uỷ ban hộ đê gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch và một uỷ viên.
- Sắc lệnh số 158/SL, bổ nhiệm Quyền Tổng Thanh tra Tài chính.
- Sắc lệnh số 159/SL, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Nha Tổng thanh tra Tài chính, của Tổng Thanh tra và các thành viên.
- Sắc lệnh số 160/SL, cho phép phát hành trong cả nước "Công phiếu kháng chiến" và quy định thể thức mua.
- Sắc lệnh số 161/SL, bổ nhiệm Giám đốc Nha Pháp chính Bộ Nội vụ kể từ ngày 1-4-1948.
- Sắc lệnh số 162/SL, giải tán Uỷ ban kháng chiến hành chính thị xã Bắc Ninh và sửa đổi địa giới của thị xã.
- Sắc lệnh số 163/SL, tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho ba đơn vị: Đội quân giải phóng; Đội quân du kích Bắc Sơn và Đội quân khởi nghĩa Nam Bộ.
- Sắc lệnh số 164/SL, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang. Tham mưu trưởng Chiến khu VIII (Nam Bộ) giữ chức Khu phó Chiến khu VIII kể từ ngày 14-4-1948.
- Sắc lệnh số 165/SL, quy định Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam nay đổi là Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam, ông Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam nay gọi là Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam.
- Sắc lệnh số 166/SL, cấp thêm cho quỹ ngoại thương 15 triệu đồng để hoạt động.
- Sắc lệnh số 167/SL, thủ tiêu tiền đồng ở Trung Bộ trong thời hạn hai tháng.
- Sắc lệnh số 168/SL, nghiêm cấm và trừng phạt tệ đánh bạc.
- Sắc lệnh số 169/SL, về việc thành lập Sở Lao động ở mỗi Liên khu kháng chiến hành chính.
- Sắc lệnh số 170/SL, tổ chức lại Toà án quân sự các cấp.
- Sắc lệnh số 171/SL, quy định Nhà máy phốt phát Nghệ An của Bộ Canh nông là doanh nghiệp quốc gia đặc biệt.
- Sắc lệnh số 173/SL, bổ nhiệm Đổng lý văn phòng Bộ Y tế.
- Sắc lệnh số 174/SL, sáp nhập Sở Địa chính Trung Bộ vào Nha Địa chính thuộc Bộ Canh nông và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nha Địa chính.
- Sắc lệnh số 175/SL, chuẩn y ông Nguyễn Khang làm Chủ tịch và ông Nguyễn Duy Thân là Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu I.
- Sắc lệnh số 176/SL, gia hạn việc cấm chạy xe kéo.
- Sắc lệnh số 177/SL, quy định việc định tội xâm phạm tài sản công dân.

-----------------------------------Lê Văn Hiến: Nhật ký của một Bộ trưởng, Nxb. Đà Nẵng, 1995, t. 1, tr. 326.
----------------------------------- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.


Chủ đề Nhà nước vay mượn của dân thì tôi cũng mới quan tâm sưu tầm được vài năm. Cầm hiện vật trên tay lại thấy khác ngày trong Sắc lệnh. Phân vân quá, không dám móc ví ra đổi tiền thật lấy tiền không tiêu được (vợ tôi vẫn nói thế- hâm lắm chồng ơi !). Trao đổi với anh Huỳnh Tấn Thành và anh Mai Ngọc Phát- các nhà sưu tập lâu năm, nhiều kinh nghiệm, .... Được các anh động viên: ừ nhỉ, sai ngày nhưng vẫn là đồ thật đấy, cứ lấy mà chơi ! Vâng, nếu giả là em đến bắt đền các bác đấy !

Lại được cái ông có hàng bật mí: bác mà không lấy là có người xếp hàng ngay rồi, không còn cơ hội nữa đâu!

Móc ví ra rồi vẫn thấy lo lo.

Tập làm thám tử. Lặng lẽ vào Bảo tàng Hà Nội xem hiện vật của mình có giống của họ không. Chị Nguyễn Thị Mai- Trưởng phòng trưng bày Bảo tàng Hà Nội nói: ở đây không có CPKC, anh phải đến Bảo tàng lịch sử quốc gia mới có ... Mà làm gì có chuyện đó, anh nên thẩm định lại hiện vật của anh đi, .... Rồi chị cũng hứa sẽ tìm hiểu giúp (vì hình như cũng bị động chạm đến chuyên môn không thể bỏ qua được). Mấy hôm sau chị goi điện giọng thảng thốt thông báo: đúng thế đấy ! Chết thật ! Các anh bên Bảo tàng lịch sử quốc gia cho kiểm tra xác nhận ngày ghi trên CPKC khác với ngày của Sắc lệnh. Tuy nhiên, Bảo tàng cũng chỉ có Sắc lệnh trong tập văn bản đánh máy lại chứ khôgn có Sắc lệnh gốc, có thể nhân viên đánh máy lại đã tam sao thất bản thì sao? Để tôi giới thiệu anh sang Bảo tàng Hồ Chí Minh nhé, bên ấy họ có lưu Sắc lệnh gốc đấy. Nghe sướng quá vì Báo điện tử ĐCSVN cũng ghi chú: bản chụp sắc lệnh lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Ngày 28/8/2014 lại mò mẫm đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trân trọng cảm ơn tình cảm của chị Nguyễn Thuý Đức- Giám đốc Bảo tàng. Chị cho người đón từ cửa Bảo tàng, dẫn lên tầng 3 vào Phòng tư liệu. Cháu Hà và Tuấn Anh sau 1 hồi tìm kiếm đã lấy giúp tập hồ sơ Phủ Thủ Tướng ký hiệu H31C4 có lưu tờ Sắc lệnh số 160 ngày 14/4/1948.
Cảm ơn cháu Hà và Tuấn Anh đã giúp tôi chụp hình tờ Sắc lệnh này.
5.jpg
Trao đổi với 1 số bác trong ngành Tài chính, các bác dửng dưng: sai sót thế đã vấn đề gì hệ trọng. Ngày nay vẫn có những Thông tư ra đời để giải thích cho Nghị định thì nó lại được cô văn thư của Bộ đánh số và ghi ngày tháng cho ra đời trước cả Nghị định ấy chứ ! Sai sót cơ học thôi mà, sai thì sửa. Chỉ quan trọng với mấy bác sưu tầm thôi chứ gần 7 chục năm rồi có ai để ý đến đâu ! CPKC vẫn bán ầm ầm, đồng bào ta vẫn tích cực ủng hộ, tham gia đấy thôi !

SẮC LỆNH là mệnh lệnh tối cao trong một quốc gia.

Trải qua suốt quá trình 5 năm thực hiện, sai sót chỗ này việc kia là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng sự việc các văn bản thi hành Sắc lệnh lại đồng loạt viện dẫn ngày ban hành sai hết cả thế này thì thật khó hiểu ???
Bộ Tài chính là cơ quan tiếp ký ngay trên tờ Sắc lệnh, đồng thời là cơ quan được giao trọng trách thi hành Sắc lệnh. Văn bản đầu tiên của Bộ Tài chính là Nghị định số 43 ban hành sau Sắc lệnh đúng 1 tuần đã viện dẫn sai ngày rồi, CPKC khu vực phía Bắc do Bộ Tài chính in và phát hành cũng viện dẫn sai tiếp, .... Văn bản chỉ đạo cuối cùng để chi trả lãi và hoàn vốn cho dân vẫn viện dẫn ngày y nguyên các văn bản trước. Có lẽ đây là mấu chốt của vấn đề sai sót có hệ thống !

Có khi bây giờ đi tìm tài liệu viện dẫn đúng ngày của Sắc lệnh lại trở nên khó khăn ... Thế mới trái khoáy chứ lỵ ....

Cảm ơn anh Tiến (Trưởng phòng) và các cháu Nhung, Tuyên, Lý, .... (Cục lưu trữ Quốc gia) đã giúp tôi chụp hình tờ Sắc lệnh gốc này.
6.jpg
Những người sưu tầm luôn luôn trân trọng hiện vật và lịch sử. Cái vết gợn trong sưu tầm không giữ mãi trong lòng được.
Năm mới đã cận kề. Xin được chia sẻ với các bác chuyện cũ cuối cùng trong năm Giáp Ngọ.

Chúc các bác trên diễn đàn một năm mới HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG !

---------------------------------------------------------------------------------- Chiều 30 Tháng Chạp năm Giáp Ngọ.

arc4vn3
Posts: 1
Joined: Sat 14 Feb, 2015 8:04 pm

Post by arc4vn3 » Wed 18 Feb, 2015 12:24 pm

Bài viết hay................. bookmark phát cho ae ;)
Youtube hay: Funny Cats - Top Funny Cat Videos - Funny Animal Videos

Mai Nguyễn
Posts: 130
Joined: Thu 07 Apr, 2011 9:18 am

Re: CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN- Chuyện bây giờ mới kể

Post by Mai Nguyễn » Fri 20 Feb, 2015 11:21 am

.

Bài viết của tôi có 1 số chỗ diễn đạt chưa được rõ ràng nên có bạn điện thoại hỏi 1 số vấn đề. Tôi xin trả lời chung thế này:

1. Bài này là tôi chỉ muốn nêu lên 1 sự việc: tất cảc các văn bản thi hành Sắc lệnh (văn bản mà tôi đang có) đều viện dẫn sai ngày ban hành của Sắc lệnh. Các chủ đề khác về CPKC thì còn nhiều nhưng không thuộc phạm vi bài này nên tôi chỉ nêu ra có tính chất minh hoạ cho bài viết chứ không đi sâu vào các vần đề đó.

2. Tờ Sắc lệnh có đóng dấu đỏ “Bản sao TTLTQG III” là bản được Scan màu từ bản Sắc lệnh gốc. Bản Sắc lệnh gốc đang được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia 3. Là bản sao nên họ đóng dấu đó vào chứ còn bản gốc thì không có cái dấu đó.

3. Khi nói về các văn bản của Bộ Tài chính, tôi có viết: Có lẽ đây là mấu chốt của vấn đề sai sót có hệ thống. Tôi xin nói rõ thêm ý của tôi muốn nói ở chỗ này: Bộ Tài chính được giao trọng trách thi hành Sắc lệnh. Nghị định số 43 và Thông tư số 742 của BTC là những văn bản đầu tiên cụ thể hoá Sắc lệnh để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, .... thi hành Sắc lệnh. Thế nên NĐ 43 và TT 742 rất quan trọng. Các cơ quan thi hành Sắc lệnh có khi chỉ đọc Sắc lệnh 1 lần thôi nhưng các văn bản này của BTC là tài liệu “gối đầu giường” xuyên suốt quá trình thực hiện. BTC viện dẫn ngày sai kéo theo cả 1 hệ thống các văn bản tiếp theo sau cũng sai theo. Các tài liệu lịch sử, báo chí, truyền thông, ... cũng sai nốt.

4. Đây là 1 trong những văn bản cuối cùng của BTC về việc đình chỉ bán CPKC. Ngày của văn bản mờ quá nên tôi có tô lại bằng bút bi.
7.JPG
8.JPG
.

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Re: CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN- Chuyện bây giờ mới kể

Post by vominhcuong » Fri 27 Feb, 2015 7:24 am

Kể tiếp chuyện về Tín phiếu Việt Minh và Công trái quốc gia 1950 anh nhé
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest