BIÊN LAI THUẾ THỜI PHONG KIẾN

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
minhbanme
Posts: 437
Joined: Mon 08 Jan, 2007 5:23 am
Location: Câu lạc bộ Gia Định

BIÊN LAI THUẾ THỜI PHONG KIẾN

Post by minhbanme » Mon 26 May, 2008 4:57 am

BIÊN LAI THUẾ THỜI BẢO ĐẠI :lol: :lol: :lol:

Minhbanme đọc không ra mô :P :P :P

Image

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest