Page 1 of 1

Phiếu Bách Hoá Trường Sơn ... Giả?

Posted: Tue 18 Mar, 2008 2:57 am
by huong5883
Các anh cho em hỏi liệu tờ Phiếu bách hoá Trường Sơn dưới đây là giả? Tờ phiếu này còn rất rất mới.

Image

Posted: Tue 18 Mar, 2008 3:44 am
by 9PN
O mà cầm trên tay thì chỉ có O và ông trời biết thôi.... :lol: :lol: :P :lol: :lol:

Có lần bác Ngọc Hải giải thích mà bây giờ tìm bài đó chưa ra...đang nằm đâu đó trong Viet-Numis


.

Posted: Tue 18 Mar, 2008 3:58 am
by huong5883
Em cũng đã tìm mà chưa ra. Em cám ơn anh 9.
Anh Ngọc Hải giúp em với!

Posted: Tue 18 Mar, 2008 4:02 am
by 9PN
huong5883 wrote:Em cũng đã tìm mà chưa ra. Em cám ơn anh 9.
Anh Ngọc Hải giúp em với!
O gởi qua bác Ngọc Hải để bác.... mài là biết hàng gì liền.... :lol: 8) :lol: 8)


.

Posted: Tue 18 Mar, 2008 11:56 am
by Ngọc Hải
9PN wrote:
huong5883 wrote:Em cũng đã tìm mà chưa ra. Em cám ơn anh 9.
Anh Ngọc Hải giúp em với!
O gởi qua bác Ngọc Hải để bác.... mài là biết hàng gì liền.... :lol: 8) :lol: 8)


.
Đúng !
Nếu giả thì gửi cho NH. NH sẽ đổi cho O Hương 2 tờ thật....

Posted: Tue 18 Mar, 2008 5:34 pm
by viet-numis
Có phải bải này không các bác ?

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=1505