Tín phiếu 5 đồng Tỉnh trà vinh

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Tín phiếu 5 đồng Tỉnh trà vinh

Post by Philong » Thu 06 Mar, 2008 6:39 am

Xin giới với các bác 2 tờ tín phiếu 5 đồng Tỉnh Trà Vinh trong đó có 1 tờ không đóng số seri không biết có phải là " Sạn" không các bác xem và cho ý kiến

Tờ này không phải do " Mối chúa" ăn mà bị bóc không cẩn thận


Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 06 Mar, 2008 7:16 am

Còn màu nào nữa không bạn PhiLong? Tại vì 9PN có màu khác mà để lên sợ hàng "Hàm Nghi"... :twisted: :twisted: :twisted:


.

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest