Page 1 of 1

Tiền hay Phiếu....?

Posted: Fri 12 Oct, 2007 3:47 am
by old_money_vn
Bác nào biết tờ này cho em biết với ?
:o :o :o
Image
:!: :roll: :!:

Posted: Fri 12 Oct, 2007 4:29 am
by Alibaba
Chào bác, một thành viên đến từ Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hình của bác đưa lên mờ quá lên không đọc rõ được dòng trên chỉ đọc được 2 chữ VŨ HÁN, bác sì can rõ rồi nhờ các bác khác rành chữ Trung đọc giùm là ra ngay. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Posted: Fri 12 Oct, 2007 5:30 am
by old_money_vn
Alibaba wrote:Chào bác, một thành viên đến từ Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hình của bác đưa lên mờ quá lên không đọc rõ được dòng trên chỉ đọc được 2 chữ VŨ HÁN, bác sì can rõ rồi nhờ các bác khác rành chữ Trung đọc giùm là ra ngay. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Chào Bác ALIBABA !
Cảm ơn Bác với 2 chữ VŨ HÁN và mấy chữ còn lại mong các thành viên khác dịch giúp !
:lol: :lol: :P :lol: :lol:
------------------------------
old_money_vn

Phiếu

Posted: Fri 12 Oct, 2007 10:55 pm
by meiying
武汉市购货卷
Vũ Hán thị cấu hóa quyển: Phiếu mua hàng của thành phố Vũ Hán
0.5 份
0.5 xu
一九六二年制
1962 chế: phát hành năm 1962

Mấy chữ ở con dấu đỏ mờ quá không đọc được bạn ạ. Nhưng thường nội dung là tên cục phát hành, loại phiếu mua hàng gì chẳng hạn như vải, thực phẩm hay công nghệ phẩm.

Re: Phiếu

Posted: Sat 13 Oct, 2007 4:36 am
by old_money_vn
meiying wrote:武汉市购货卷
Vũ Hán thị cấu hóa quyển: Phiếu mua hàng của thành phố Vũ Hán
0.5 份
0.5 xu
一九六二年制
1962 chế: phát hành năm 1962

Mấy chữ ở con dấu đỏ mờ quá không đọc được bạn ạ. Nhưng thường nội dung là tên cục phát hành, loại phiếu mua hàng gì chẳng hạn như vải, thực phẩm hay công nghệ phẩm.
Anh meiying ơi !
em chỉ dịch được số 1XX2 (1962) hi hi :lol: :lol: :lol:

cảm ơn anh nhiều nhiều !