Công Khố Phiếu của VNCH 1972-1975

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Công Khố Phiếu của VNCH 1972-1975

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 2:52 pm

Xin mời các bạn xem vài loại CKP sau đây :

Image
Image
Last edited by Khải-SG on Sun 08 Jul, 2007 3:53 pm, edited 1 time in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 3:17 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 3:28 pm

Image
Image

Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image
Last edited by Khải-SG on Sat 04 Aug, 2007 6:19 pm, edited 16 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 3:46 pm

Loại mệnh giá : 1.000 đồng Quân Công- Công Khố Phiếu (loạt A)

Image

Image
Last edited by Khải-SG on Sat 04 Aug, 2007 2:58 pm, edited 2 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 3:52 pm

Loại mệnh giá : 5.000 đồng Quân Công- Công Khố Phiếu (loạt A)

Image

Image

Phát hành tại Mỹ Tho

Image

Phát hành tại Đà Lạt

Image

Image
Last edited by Khải-SG on Sat 04 Aug, 2007 3:13 pm, edited 6 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 3:57 pm

Loại mệnh giá : 10.000 đồng Quân Công- Công Khố Phiếu (loạt A)

Image

Gia Định :


Image

Đà Lạt:


Image

Loại mệnh giá : 10.000 đồng Công Khố Phiếu (loạt D)

Image

Loại mệnh giá : 10.000 đồng Công Khố Phiếu Vô Ký Danh (loạt D)

Image

Loại mệnh giá : 10.000 đồng Công Khố Phiếu Vô Ký Danh (loạt D)

Image

Loại định kỳ 24 tháng.

Image

Gia Định :

Image

Biên Hoà :


Image
Last edited by Khải-SG on Mon 14 Apr, 2008 2:41 pm, edited 8 times in total.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 4:19 pm

Loại mệnh giá : 20.000 đồng Quân Công- Công Khố Phiếu (loạt A)

Tổng Nha Ngân Khố :

Image

Phát hành ở Ty Ngân khố Đô Thành

Image

Gia Định :

Image

Đà Lạt :

Image
Last edited by Khải-SG on Sat 04 Aug, 2007 3:43 pm, edited 3 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 4:27 pm

Loại mệnh giá : 50.000 đồng Quân Công- Công Khố Phiếu (loạt A)

Image

Ty Ngân Khố Đô Thành :

Image

Loại mệnh giá : 50.000 đồng - Công Khố Phiếu (loạt B)

Image

Loại mệnh giá : 50.000 đồng - Công Khố Phiếu Vô Ký Danh (loạt C)

Image

Ty Ngân Khố Đô Thành :

Image

Loại mệnh giá : 50.000 đồng - Công Khố Phiếu (loạt C) phát hành ở Cần Thơ với con dấu Trưởng Ty Ngân Khố Cần Thơ . Trong trường hợp do Tổng Nha Ngân Khố tại Sài Gòn phát hành thì con dấu là con dấu chìm.

Image

Loại mệnh giá : 50.000 đồng - Công Khố Phiếu (loạt C) phát hành ở Mỹ Tho với con dấu Trưởng Ty Ngân Khố Mỹ Tho.

Image

Vô Ký Danh p/h ở Đà Lạt:

Image

Loại mệnh giá : 50.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai đặc biệt (loạt D)

p/h tại Tổng Nha Ngân Khố :

Image

Loại mệnh giá : 50.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai đặc biệt (loạt D) phát hành tại Mỹ Tho.

Image

P/h tại Gia Định :

Image
Last edited by Khải-SG on Sat 04 Aug, 2007 4:31 pm, edited 5 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 08 Jul, 2007 4:57 pm

Loại mệnh giá : 100.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai đặc biệt (loạt D) p/h 1974 Sài Gòn và 27-3-1975 Cần Thơ lãi suất 26%/năm.

Image

Tổng Nha Ngân Khố có đóng dấu định kỳ 12 tháng :

Image

p/h tại Gia Định :

Image

Loại mệnh giá : 100.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai đặc biệt Vô Ký Danh (loạt D) p/h 1974 Sài Gòn.

Image

Loại mệnh giá : 100.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai định kỳ 12 tháng (loạt D) p/h 1974 Sài Gòn.

Image
Image

p/h tại Tổng Nha Ngân Khố & Vô Ký Danh :

Image

Loại mệnh giá : 100.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai đặc biệt 12 tháng (loạt E) p/h tại Đà Nẵng 17-03-1975 và loại định kỳ 12 tháng Vô Ký Danh (loạt E) p/h 1974 Sài Gòn.

Image

Loại mệnh giá : 100.000 đồng - Công Khố Phiếu lọai định kỳ 12 tháng lãi suất 22% rồi 24% (loạt E) p/h 1974 Sài Gòn và Chợ Lớn.

Image

Vô Ký Danh p/h ở Đà Lạt :

Image

Loạt D phát hành ở Huế & Gia Định

Image

Image

Image

CKP p/h tại Đà Nẵng 5/1974

Image

Biên Hoà 3-1975

Image
Last edited by Khải-SG on Mon 14 Apr, 2008 2:47 pm, edited 11 times in total.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 09 Jul, 2007 12:12 am

Image

Loạt B : 22%

Image

Image

Image

Image

Loại 1 triệu đồng


Image

p/h tại Mỹ Tho & Huế :

Image
Image
Image


Loại siêu mệnh giá ký danh và vô ký danh (viết tay) :

Image
Last edited by Khải-SG on Sat 03 Nov, 2007 11:52 pm, edited 14 times in total.

nguyenhuynh
Posts: 228
Joined: Fri 15 Sep, 2006 1:43 am
Location: Sai Gon

CKP

Post by nguyenhuynh » Mon 09 Jul, 2007 1:42 am

Bác Ba Phi cho Nguyenhuynh hỏi thăm tại sao trong cùng một thời điềm mà Công Khố Phiếu lại có lãi suất chênh lệch nhau nhiều đến như vây???

- 1000$ CKP loạt A 9/1972 nhận được 32.5$ tiền lãi sau 12 tháng
- 1000$ CKP 4/1972 lại nhận được đến 220$ tiền lãi cũng sau 12 tháng
NGUYỄN HUỲNH THẾ VINH xin mời ghé thăm website: www.banknotesvn.com hay website: www.tiengiay.com

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Re: CKP

Post by Khải-SG » Mon 09 Jul, 2007 3:59 pm

nguyenhuynh wrote:Bác Ba Phi cho Nguyenhuynh hỏi thăm tại sao trong cùng một thời điềm mà Công Khố Phiếu lại có lãi suất chênh lệch nhau nhiều đến như vây???

- 1000$ CKP loạt A 9/1972 nhận được 32.5$ tiền lãi sau 12 tháng
- 1000$ CKP 4/1972 lại nhận được đến 220$ tiền lãi cũng sau 12 tháng
Ặc ặc, chà bữa nay Phi cũng như đi thi Đại Học rồi. Cái đề thi của tiểu huynh nầy hóc wá, ngu đệ trả lời liền sợ mất hay. Thôi để đệ và bà xã tối nay ra ngoài gò ở bìa rừng gần nhà cầu cơ hỏi xem có linh nào biết chỉ giùm Phi rồi Phi trả lời cho tiểu huynh nghen. Hi hi ... khổ rồi ... khổ rồi. :D

Xong rồi đây huynh :

1) Chuyện lãi suất 3,25% thấy áp dụng cho CKP phát hành năm 1972-1973 như huynh thấy 2 cái ở trên đó phải hôn. CPK thời kỳ 72-73 đệ chỉ nhặt được có 2 loại nầy (loạt A). Chưa thấy loại nào khác. Kích thước loại CPK nầy to cở A4.

2) Cái tờ cổ động màu đo đỏ cho thấy sự quảng cáo một đợt CKP mới có size nhỏ hơn với lãi suất cao 22% / năm hay cao hơn tuỳ lãi gộp vốn lãnh sau hay lãi lãnh trước.

3) Chuyện tại sao cùng 1974 thì có lẻ huynh vội vàng xem không kỷ cái tờ màu đỏ mà nhầm là cùng thời điểm. Té ra ngày 04-4-1972 là cái ngày mà Bộ Tài Chánh ra Nghị Định 334-NĐ/TC vể việc phát hành CKP nầy. Chứ không phải từ ngày 4-4-1972 mà áp dụng mức lãi mới gì hết. Khi họ ra đợt CPK mới với lãi suất mới (đầu năm 1974 ?) người ta chiếu theo cái Nghị định đó là ban hành mức lãi suất mới. Có lẻ trong NĐ đó ông Bộ Trưởng Bộ TC cho ông Tổng GĐ Ngân Khố một cái quyền rộng rãi được áp dụng mức lãi suất min / max nào đó, giờ gọi là khung lãi suất cho phép hay lãi suất trần mà nay ông ta tăng lãi suất đợt mới lên từ 3,25% tới 22% một năm vì đệ suy đoán là đợt trước lãi suất 3,25% ẹ quá nên huy động vốn bằng CKP bị ế, nay tăng lên. Bẳng chứng là CKP 1972-1973 hiếm ơi là hiếm vì có ai mua nhiều đâu. Còn CKP 1974 thì nhiều quá chừng chừng. Có người mua tới bạc chục triệu, trăm triệu ...

Còn nội dung cái Nghị định 334-NĐ/TC nói gì thì chắc phải xem lại Công Báo thời đó. Cách đây 2 năm Phi gặp người ta bán biết bao nhiêu cuốn (đóng cuốn bìa da màu đỏ) Công Báo cũ của chế độ xưa, rãi rác 1962..1975 mà Phi nào tính mua. Phải re rẻ thì tóm gọn rồi. Biết bây giờ còn không hay thành giấy vụn rồi. 8)

Huynh bẳng lòng câu trả lời của đệ cầu cơ đêm qua không ? Đêm qua Phi đệ và Phi muội đều không đi ngũ mà cầu cơ kiếm câu trả lời cho huynh đó. Xin bái bay huynh. Si du nét quét-sần
:D
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

bladies
Posts: 20
Joined: Mon 17 Mar, 2008 2:33 am

Post by bladies » Mon 05 May, 2008 10:06 am

Em có 2 tờ Công Khố Phiếu -- một tờ ngày 24-1-1975 và một tờ 4-3-1975 -- ở Huế -- các bác có thể cho em biết giá trị của nó được không vậy?

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest