Những khoản MTDTGP Miền Nam vay dân

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Những khoản MTDTGP Miền Nam vay dân

Post by Ngọc Hải » Fri 11 May, 2007 5:02 am


Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest