PHIẾU ĐỔI CHÁC!

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Tue 24 Nov, 2009 6:03 pm

vominhcuong wrote:Mạn phép bác NT, đưa phiếu đổi chác 5 đồng (Tây Ninh) của bác vào đây?. Không biết, nó có phải là cái bác Admin đang nói đến ??
Không phải tờ này bạn ạ. Tờ được nói đến cũng của tỉnh Gia Định (Trang 83 trong cuốn Tiền tệ Việt Nam, tập 2, Phạm Thăng).

Còn những tờ có phong cách giống tờ Tây Ninh thì bắt đầu từ trang 117 đến 126. Những tờ này cũng dễ nhận dạng vì phần lớn đều được vẽ bằng bút sắt, nét bút sắc mảnh. Nhất là những đồng nào vẽ Mr Hồ Chí Minh thì càng lộ, vì không giống.

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest