Hình ảnh Marilyn Monroe trên tiền 50 cent

Post Reply
tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Hình ảnh Marilyn Monroe trên tiền 50 cent

Post by tien » Sat 02 Jun, 2007 1:18 pm

Mới lụm được bộ này.


Image
(Mượn hình của Morgan Mint vì scan không được)


Cái hộp lúc đóng lại.
Image


Image[

Post Reply

Return to “Tiến”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest