Tiền EURO

Post Reply
tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Tiền EURO

Post by tien » Thu 14 Sep, 2006 5:58 am

Euro: Là đơn vị tiền tệ của Liên Minh tiền tệ Châu Âu. Là tiền tệ chính trong 12 nước thành viên của Liên Minh Châu Âu: Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Pháp, phần Lan, Tây Ban Nha Và Ý.

Tiền giấy Euro có mệnh giá 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro và 500 Euro.

Image
ImageImage

ImageImage

Image
Image

(Chưa có tờ 500 Euro)

Post Reply

Return to “Tiến”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest