Page 1 of 1

Chợ huyện cuối tháng 10/2012

Posted: Thu 26 Jul, 2012 2:13 am
by haanh167
Theo lịch định kỳ, chợ huyện sẽ họp vào hồi 15h30 ngày Chủ nhật, 28/10/2012.
Mời các bác đến tham dự, chợ họp chiều nhưng hy vọng vẫn đông.
- Thời gian: 15h30 ngày Chủ nhật 29/7/2012
- Địa điểm: Bia Thu hằng-266 Thụy Khuê.