Page 1 of 1

Gặp mặt đầu năm 2011

Posted: Fri 31 Dec, 2010 3:58 am
by haanh167
"BTC" Chợ huyện kính mời anh em đến gặp mặt đầu năm 2010 vào hồi 11h00' ngày chủ nhật 02/1/2010 tại nhà Cường Hói, đường ven hồ Tây.

Kính mời toàn thể anh em đến dự.!