Những hình ảnh họp chợ huyện môt số buổi đầu tiên

Nơi giao lưu những cuộc gặp mặt anh em và hẹn gặp nhau địa điểm và ngày/tháng sắp đến ...
Post Reply
User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Những hình ảnh họp chợ huyện môt số buổi đ

Post by haanh167 » Mon 23 Aug, 2010 4:09 pm

Xin phép bác Philong, người lập topic và tất cả anh em tham gia, xin chuyển topic này vào trong cùng chuyên mục để tiện theo dõi.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=3225

Post Reply

Return to “Hình ảnh tại các phiên "Chợ Huyện" Hà Nội”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest