Tiền số đẹp

Post Reply
anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Tiền số đẹp

Post by anton8887 » Wed 18 May, 2011 2:20 pm

Vì mình không có thời gian chụp hình nên mình post những số seri của những tờ tiền mình có, bác nào cần tờ nào thì qua số di động 0944.128.887 để có thể sở hữu một cách sớm nhất.

Chủ tài khoản: Tôn Phương An
Vietcombank: 0111000199099Mệnh giá 1000 đồng

IH 1330000

IH 1328888

IH 1333000 ĐẾN 1333999 TRỪ TỜ 1333333

IH 1337711 ĐẾN 1337799

IH 1322111 ĐẾN 1322999

GI 2756868

IH 1329911 ĐẾN 1329999

IH 1321111 ĐẾN 1321199

IH 1322211 ĐẾN 1322299

IH 1332200 ĐẾN 1332299

IH 1338800 ĐẾN 1338899

IH 1321888

IH 1338333

IH 1332333

IH 1321333

IH 1329111 ĐẾN 1329999

IH 1324222 ĐẾN 1324999

IH 13371111 ĐẾN 1337999

IH 1324111

IH 1332111

IH 1323000

IH 1334000

IH 1325000

GI 6665000

IH 1338000

IH 1339000

IH 1338777

OE 6501111

IC 6631111

IH 1322220 ĐẾN 1322229

IH 1324567

IH 1334567

IH 1332133

IH 1338133

IH 1337133

IH 1324132

IH 1329132

IH 1328132

IH 1322132

IH 1321132

IH 1328321

IH 1322321

IH 1321321

IH 1333233

IH 1324231

IH 1322232

IH 1322213

IH 1322212

IH 1322322

IH 1322313

IH 1322202

IH 1322231

IH 1333231

IH 1333535

IH 1332323

IH 1322323

IH 1333939

IH 1333232

IH 1338331

IH 1337331

IH 1333100

IH 1333113

IH 1329392

OH 6523456

OJ 7516868

IH 1328855

IH 1328866

OJ 7516611 ĐẾN 7516699

IH 1328811

IH 1328822

IH 1328877

IH 1328899

IH 1348811 ĐẾN 1348899

ID 1132345

IH 1132113

IF 1349000

OJ 7516789

ID 1132111 ĐẾN 1132444

ID 1132999

IH 1132888

ID 1132200 ĐẾN 1132299

ID 3048888

HJ 5723333

GI 6664444

IC 6633333

MJ 9544444

ID 1133000

IF 1348999

IF 1348777

IH 1333033

IH 1333133

IH 1333533

IH 1333733

IH 1333833Mệnh Giá 2.000 đồng

QD 0676767

QD 0676869

QD 0677999

QD 0675747

QD 0676000

QD 0678000

QD 0675500

QD 0667066

QD 0677067

QD 0676067

QD 0675067

QD 0674067

QD 0670067

QD 0671067

QD 0670670

QD 0679067

QD 0667700 ĐÊN QD0667799

QD 0679900

QD 0667776

QD 0667666

QD 0677777

AD 2107777

PC 3064444

PI 2214444

QD 0680000

QD 0579999

MA 6068888

RF 8536666

RF 8537777

RF 8531111

MA 6073333

TỪ QD 6071111 ĐẾN QD 6076666

QD 0674411 ĐẾN QD 0674499

FB 8579339

0F 4637222MỆNH GIÁ 500 ĐỒNG

BT 1737373

BT 1737777

BT 1737474

GA 8628888MỆNH GIÁ 5.000 ĐỒNG

DE 0141111

DE 0148888

DE 0143333

DF 1934567MỆNH GIÁ 10.000 ĐỒNG POLYME

SM 1032666

KK 09797777

SM 10334444MỆNH GIÁ 20.000 POLYME

DK 07138888

MI 09423333MỆNH GIÁ 50.000 ĐỒNG POLYME

GK 03250000 ( LỖI IN ĐẬM)

CN 05655555MỆNH GIÁ 100.000 POLYME

EK 04500500

OJ 04627777

EV 06484849

RZ 05744444


MỆNH GIÁ 200.000 POLYME

JS 09994444
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

Post Reply

Return to “anton8887”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest