Tổng hợp tiền Đông Dương

Post Reply
anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Tổng hợp tiền Đông Dương

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 4:44 am

Liên hệ : Tôn Phương An- 0944.128.887 - 0919.615.065

TK tại ABBANK: 1111000072001, Vietcombank: 0111000199099

Phí vận chuyển 15.000 đồng ( bảo đảm + nhanh)MS: D01 Giá 400.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Image


MS: D02 Giá 400.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Image

MS: D03 Giá 350.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Image


MS: D04 Giá 200.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Image


MS: D05 Giá 200.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: D06 Giá 100.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: D07 Giá 220.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Image


MS: D08 Giá 200.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Image


MS: D09 Giá 300.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.
Image
Image
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

Post Reply

Return to “anton8887”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest