Đấu giá từ thiện

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Wed 18 Nov, 2009 2:22 pm

Do có thêm Bác ủng hộ nên vuthang xin tổng kết kết quả đến 09:00 PM ngày Thứ Tư 18-11-2009

1. Ủng hộ :

- Bác Ngọc Hải : 1,000,000 đồng ---> Đã chuyển 07:30 PM Ngày 15-11-2009

- Một vị Ân Nhân ở USA : $100.00 ---> Đã chuyển 07:30 PM Ngày 15-11-2009

- Bác 9PN : $100.00 ---> Đã chuyển 07:30 PM Ngày 15-11-2009

- Bác nguyennamphuong : 500,000 đồng ---> Đã chuyển 05:30 PM Ngày 18-11-2009

- Một vị Ân Nhân ở Âu Châu : 1,000,000 đồng ---> Đã chuyển 05:30 PM Ngày 18-11-2009

2. Đấu giá :

- Bạn ngocminh : $63.00 (# 1,500,000 đồng) --> Đã chuyển 05:30 PM Ngày 18-11-2009
Open Head - Open Heart - Open Hand

Post Reply

Return to “Từ thiện”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest