Nhờ anh em xem giúp và chia xẽ kinh nghiệm

Post Reply
honam
Posts: 1
Joined: Mon 09 Sep, 2013 6:41 am
Location: Vung Tau city

Nhờ anh em xem giúp và chia xẽ kinh nghiệm

Post by honam » Mon 09 Sep, 2013 7:26 am

vừa sưu tầm dược một số tiền cổ ĐÔNG DƯƠNG nhờ anh em có kinh nghiệm xem giúp va trao đổi kinh nghiệm...và một xố tượng cỗ CHĂM...Anh em nào có hứng thú xin liên hệ trưc tiep dịa chỉ trên hoạc :honam3979@gmail.com hay số di động:01207169687 hoạc :10203388550. Xin chân thanh cảm ơn...
nam

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests