Page 1 of 1

tiền xu và tiền giấy

Posted: Wed 18 Apr, 2012 2:13 am
by thanh_nd
mình có khoảng 50 đồng tiền cả xu và giấy ,mình có thể nhượng lại cho những ai thích sưu tập tiền cổ .có một số hình mình chụp lại bằng điện thoại ,mong các member tham khảo nhé :lol:

Tiền cổ đông dương cả tiền xu và coston

Posted: Wed 18 Apr, 2012 2:18 am
by thanh_nd
Mình chụp hình rồi mà không thấy chỗ đăng hình lên đâu cả .
có thể ll với mình theo sdt :01682050380
mình sẽ gửi hình qua mail của mình: thanh88.aut
o@gmail.com