Page 1 of 1

Tờ 1USD &2USD vàng!!!!!

Posted: Mon 17 Oct, 2011 6:31 am
by Manh Dung
Thông thường thì dola Mỹ là màu xanh. Đồng Dola tem vàng là loại tiền đặc biệt chỉ phát hành vào các dịp đẵc biệt nào đó của Mỹ với số lượng rất ít. Do mới tham gia hôm nay nên không úp hình kèm theo được. Ai quan tâm có thể liên lạc trực tiế để trao đổi thêm nhé :D
YM: info_giathanh - ĐT: 0996794864
TIỀN THẬT 100% & SỬ DỤNG ĐƯỢC!! :!: