Page 1 of 1

Tiền..... chữ Tàu muốn trao đổi

Posted: Wed 25 May, 2011 11:33 am
by lydainghia
Em có hộp tiền này, mời các anh xem qua giúp em là nội dung gi?

Cái hộp

Image

Bên trong

Image

Chữ trên thành hộp

Image

Đồng xu mặt 1

Image

Đồng xu mặt 2

Image

Xin mời những anh em có nhu cầu trao đổi . Em đổi lấy tiền xu Việt Nam.

Xin cảm ơn.

Posted: Wed 25 May, 2011 1:57 pm
by duongdoh
Xu về các con giáp
Trung Hoa Dân Quốc Bát Thập Cửu Niên (năm thứ 89=2010)
10 tệ Đài Loan
bạn đổi lấy tiền xu gì của Việt Nam?

Posted: Wed 25 May, 2011 4:39 pm
by lydainghia
duongdoh wrote:Xu về các con giáp
Trung Hoa Dân Quốc Bát Thập Cửu Niên (năm thứ 89=2010)
10 tệ Đài Loan
bạn đổi lấy tiền xu gì của Việt Nam?
Dạ, em đang sưu tầm xu Việt Nam từ đồng Thái Bình của Ðinh Tiên Hoàng Ðế đến nay. Anh xem có dư những xu nào thì trao đổi giao lưu nhé.