Page 1 of 1

Tặng tiền Khải Ðịnh thông bửu lạ.

Posted: Mon 02 May, 2011 9:19 am
by DungDang
Tặng tiền Khải Ðịnh thông bửu lạ.
http://giadinh-numis.com/Web/showthread ... =93#post93

Trân trọng.

Posted: Tue 03 May, 2011 5:13 am
by hailoc_kg
cho cháu xin 1 đồng nhe chú DungDang

Posted: Tue 03 May, 2011 3:03 pm
by Oai la san
Bác cho em xin 1 đồng để chơi.Cám ơn bác trước.

Tặng tiền Khải Ðịnh thông bửu lạ.

Posted: Wed 04 May, 2011 3:35 am
by DungDang
Xin thông tin những người sưu tập đăng ký :

1. Lý Ðại Nghĩa - Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Hà Anh - Tp. Hà Nội.

3. Nguyễn Bắc Hải - Tp. Hà Nội.

4. Trần Bảo Long - Lâm Ðồng.

5. Mã Hải Lộc - Kiên Giang.

Vậy là đã hết số lượng, tôi xin chốt danh sách tại đây. Rất xin lỗi anh Nguyễn Hoàng Hải - CLB Tràng An - Hà Nội và anh Phan Như Oai - CLB Gia Ðịnh vì tổng cộng trước sau tôi chỉ có 8 viên. Tặng hết 6, tôi còn 2 viên khác dạng để chơi thôi; nếu sưu tập được thêm tôi sẽ ưu tiên tặng các anh trước nhất.

Trân trọng.

Image

Posted: Sat 07 May, 2011 3:11 am
by airrusan
Đã nhận được quà tặng của bác DungDang. Rất đẹp! Xin chân thành cảm ơn bác.