Trao đổi tiền đông dương, VNCH,VN, cổ tiền

Post Reply
thiende123
Posts: 14
Joined: Sun 06 Jan, 2008 2:59 am
Location: trieu chau

Post by thiende123 » Sun 06 Jan, 2008 3:13 am

em co 500 tu tien giay DONG DƯƠNG.NAM VIET NAM,VIET NAM THONG NHAT. mot it tien nươc ngoai ,va rat nhieu xu phong kien .dong dương.BAC NAO MUON TRAO DOI xin lien he 0511 3793


:

dinhnhi
Posts: 9
Joined: Wed 30 Jan, 2008 12:50 am
Location: CUMGAR, DAKLAK

Post by dinhnhi » Mon 04 Feb, 2008 12:44 am

Bạn phải post hình lên cho ae biết mà chọn chứ !
không ai biết bạn đang có thứ gì ... giả hay thật ...
Tôi Là là tôi...là.tôi ... thích đủ thứ !

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest