Page 1 of 1

Trao đổi loại Contemporary Fake

Posted: Fri 17 Nov, 2006 12:51 am
by vuthang
Chào
tôi có 1 số đồng Contemporary fake loại 1 đồng 1976 (KM#14)
http://art-hanoi.com/collection/vncoins/1976.html
xin được trao đổi với các anh
Thắng