Có 6 tờ 5 xu việt nam dân chủ cộng hòa cùng số series cả 6 tờ 1975

Post Reply
luanvuong
Posts: 19
Joined: Tue 26 Sep, 2006 12:47 pm
Location: Hồ Chí Minh

Có 6 tờ 5 xu việt nam dân chủ cộng hòa cùng số

Post by luanvuong » Sat 30 Sep, 2006 1:12 pm

Bạn tôi có 6 tờ 5 xu việt nam dân chủ cộng hòa 1975 muốn đổi với tiền trâu xanh 100 đ việt nam dân chủ cộng hòa 1945,tiền trùng series cả 6 tờ, 6 tờ series giống nhau hết, vậy ai có dư tờ trâu xanh mà muốn đổi thì liên lạc với tôi nhé.Cảm ơn, số series là 190......

ti_chuot_lun2009
Posts: 12
Joined: Fri 01 Jun, 2007 3:00 pm
Location: tp hcm

Có 6 tờ 5 xu việt nam dân chủ cộng hòa cùng số

Post by ti_chuot_lun2009 » Fri 01 Jun, 2007 3:23 pm

toi co to thàng nhoc ngoi tren lung trau màu xanh nhung so seri không fai là 190......
Trương Giang

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest