Page 1 of 1

tôi muốn bán hoặc trao đổi tiền với nhau

Posted: Sun 28 May, 2006 6:18 pm
by tuki1234
1 tờ 500 con trâu ông Diệm năm 1962 CU / AU.
1 tờ 200 bồng súng VF voi 2 lỗ kim
2 tờ indochine 5 đồng vàng như trên nhưng là XF có số seri nối tiếp nhau ( running notes ).
bán 1 bộ tiền mẫu năm 1966 và 1958 UNC và 1 bộ tiền mẫu năm 1988 cho tới bâyy giờ chỉ toàn là tiền giấy ( không có polyme ) tổng cộng 39 tờ.
Ai muốn mua xin gọi đt 0919 565 919 gặp Dũng ( hoặc gọi số nhà 7295818 ). Nếu mua hết số tiền mẫu này 1 lần xin tặng 1 to 5 đồng vàng indochine ong Hoang Bao Dai AU/UNC.

tôi muốn xem cụ thể đồng tiền của bạn

Posted: Sat 06 Jan, 2007 3:05 pm
by old_money_vn
bạn có thể post hình lên để xem cụ thể được không?