Page 1 of 1

Cần mua thẻ điện thoại Việt Nam

Posted: Tue 04 Jun, 2013 12:54 pm
by HaSapa
Mình sưu tap thẻ đt , muốn mua hoặc trao đổi thẻ điện thoai viet nam

Liên hệ với mình

oquyho accòng yahoo.com hoặc skype hassapa
mình cảm ơn

Re: Cần mua thẻ điện thoại Việt Nam

Posted: Tue 04 Jun, 2013 12:58 pm
by HaSapa

Re: Cần mua thẻ điện thoại Việt Nam

Posted: Wed 05 Jun, 2013 11:56 am
by DungDang
HaSapa wrote:Mình sưu tap thẻ đt , muốn mua hoặc trao đổi thẻ điện thoai viet nam

Liên hệ với mình

oquyho accòng yahoo.com hoặc skype hassapa
mình cảm ơn
Tôi có 2 thẻ mệnh giá 30.000đ
Vui lòng liên hệ 0903 673 623
Tôi sẽ tặng để anh sưu tập
Thân mến