Nhờ bác tiền cổ đánh giá giúp em mấy đồng này, thật giả ra sao?

Post Reply
Trường
Posts: 2
Joined: Sun 12 Aug, 2012 3:55 am
Location: Đồng nai

Nhờ bác tiền cổ đánh giá giúp em mấy đồng n

Post by Trường » Sun 12 Aug, 2012 4:35 am

~~...~~

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Sun 12 Aug, 2012 5:58 am

xem qua 3 hình đầu thì thấy fake rồi, có lẽ không cần xem tiếp vì ... tốn bandwidth
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest