Cần sự giúp đỡ của các bác trong trang web chuyên về tiền cổ Việt nhất cho đ

Post Reply
NguyenTat119
Posts: 8
Joined: Thu 11 Aug, 2011 3:11 am

Cần sự giúp đỡ của các bác trong trang web chuy

Post by NguyenTat119 » Tue 16 Aug, 2011 7:36 am

Hiện tại tôi đang cần 1 số đồng tiền cổ có niên hiệu như sau:
Minh Đức Thông Bảo <Mạc>
Đại Bảo Thông Bảo <Lê Sơ>
Đại Trị Nguyên Bảo <Trần>
Đại Trị Thông Bảo <Trần chữ Thảo>
Bác nào có xin cho cái ảnh và giá, ok tôi sẽ chuyển tiền. và cho người đến tận nơi lấy.
Cám ơn các bác đã ghé qua.
Tiền không vá, thủng, dập vỡ, giả. :D, đẹp tương đối.
Nhân bất học bất tri lý.

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest