Muốn mua tiền Nhà Lý.

Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Muốn mua tiền Nhà Lý.

Post by DungDang » Wed 08 Sep, 2010 8:57 am

Tôi đang cần mua một đồng Thuận Thiên Ðại Bửu, ai có nhu cầu bán xin liên hệ : dungdang68@yahoo.com.vn
0974323989. Cám ơn đã đọc tin.
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest