Mua.

Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Mua.

Post by DungDang » Tue 20 Jul, 2010 2:27 am

Tui khoái tờ 1 piastre gánh dừa 9999 của Bác Khải SG :D
Ðăng ký mua, không trả giá. :lol:
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest