Page 1 of 1

Nhắn tin mua...

Posted: Wed 07 Jul, 2010 8:28 am
by nt
Bai xóa sau khi có thông báo.

bớt giận

Posted: Wed 07 Jul, 2010 12:08 pm
by Hải Ngân
Bác NT bớt giận lại, ai chứ chổ Bác Tuấn làm ăn uy tín lắm, rất mau chóng nữa thậm chí ngày lể 30-04 và 01-05 cùng với thứ 7 chủ nhật ngân hàng không làm việc tôi mua mấy đồng xu mà còn nói đúng hẹn chiều không thì bán, làm tôi mua cũng không được đấy

Re: Nhắn tin mua...

Posted: Wed 07 Jul, 2010 12:14 pm
by 19001570
Đã giải quyết xong .