Cần mua vé số Đông dương

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Cần mua vé số Đông dương

Post by Manh Tuan » Wed 23 Sep, 2009 6:04 pm

Bác hay bạn nào có vé số Đông dương dư hoặc không thấy hấp dẩn nữa :lol: muốn bán lại xin vui lòng cho biết.
Cám ơn mấy bác hay bạn nhiều.

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest