Tiền VNCH Giấy Mẫu và Specimen - Năm 1966

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền VNCH Giấy Mẫu và Specimen - Năm 1966

Post by HồHải » Mon 11 Sep, 2006 1:00 am

Tiền Loại Giấy Mẫu dùng cho các Ngân Hàng trong và ngoài nước (để làm mẫu hoặc so sánh khi cần)

Link để trở về Diển Đàng - Trao Đổi Kinh Nghiệm - "Nhờ bác 9PN giải thích thêm về tiền Mẫu VNCH 500 Đồng"
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.p ... highlight=

Pick 17 - 50 Đồng - Hoa Văn & Pick 21a - 100 Đồng - Lê Văn Duyệt

Image

Pick 22b - 200 Đồng - Nguyễn Huệ & Pick 23 - 500 Đồng - Trần Hưng Đạo

Image

Tiền Loại Specimen in tại nhà in đã trúng thầu in tờ tiền


Pick - 17 -- 50 Đồng - Hoa Văn. Tờ này in tại nhà in Bradbury Wilkinson & Co. - London, England. Nhà in này dùng chử Specimen in lên tờ giấy tiền.

Image

Pick - 21b -- 100 Đồng - Lê Văn Duyệt. Tờ này in tại nhà in Thomas De LaRue (TDLR) - London, England. Nhà in này dùng chử Specimen và có thêm hai con mộc mặt trước và hai con mặt sau đóng dấu hiệu riêng (trademark) của nhà in.

Image

Pick - 22a -- 200 Đồng - Nguyễn Huệ. Tờ này in tại nhà in Bradbury Wilkinson & Co. - London, England. Nhà in này dùng chử Specimen in lên tờ giấy tiền. Tờ mới xuất hiện gần đây (năm 2005), và đặc biệt là mầu xanh da trời, khác với tờ lưu hành của chính nó là mầu nâu.


Image

Pick - 23 -- 500 Đồng - Trần Hưng Đạo. Tờ này in tại nhà in Thomas De LaRue (TDLR) - London, England. Nhà in này dùng chử Specimen và có thêm hai con mộc mặt trước và hai con mặt sau đóng dấu hiệu riêng (trademark) của nhà in.

Image

Post Reply

Return to “Hồ Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest