Tiền Mẫu VNCH In Theo Từng Giai Đoạn

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền Mẫu VNCH In Theo Từng Giai Đoạn

Post by HồHải » Tue 29 Aug, 2006 8:02 am

Tôi xin giới thiệu một loại tiền in thử của VNCH, mà loại này in từ nhà-in theo từng giai đoạn của một tờ tiền (Progressive Proof). Bộ này có 7 tờ tiền, có tờ in hai mặt có tờ in chỉ một mặt. Hình bóng mờ và dây chống giả mạo đều có trên tờ tiền. Lúc nào thuận tiện tôi sẻ bàn thêm về loại tiền này.


Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Hồ Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest