Tiền In Thừ - VNCH 500 Đồng Thảo Cầm Viên

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền In Thừ - VNCH 500 Đồng Thảo Cầm Viên

Post by HồHải » Mon 05 Mar, 2007 5:14 am

Xin giới thiệu cùng các bạn trong diển đàn về loại tiền VNCH In Thử nhưng nói cho đúng hơn loại tiền Làm Thử vì khi cầm tờ tiền và đưa lên với một góc độ nào đó với ánh mắt của bạn thì thấy từng chi tiết, hoa văn được dán vào tấm carton để được chọn lựa mầu và kiểu cho tờ tiền giấy.

Tôi xin giới thiệu từng tờ một:


Tờ thường loại Phát Hành
Image


Tờ Làm Thử với màu sắc khác cả mặt trước lẩn sau. Nếu chú ý và nhìn kỷ thì thấy hoa văn và nhất là hai con rồng hai bên cột khác rất nhiều với tờ phát hành

Image


Thêm một tờ nửa cũng làm thử với màu sắc khác và hoa văn khác

Image
Image


Tờ này cuối cùng là tờ được chọn. Chử ký vẩn chưa chuẩn nên chỉ có đề chử Signature = Chử Ký

Image

Post Reply

Return to “Hồ Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest