Page 1 of 1

Bán 6 tờ tiền cồ ĐONG DƯƠNG 1953

Posted: Thu 13 Mar, 2014 7:33 am
by vinh82
Tôi có 6 tờ tiền cổ ĐÔNG DƯƠNG. Do không có nhu cầu sử dụng nên tôi bán. Ai có nhu cầu liên hệ 0914951286 A Vinh