Page 1 of 1

Cần bán lại Bộ Sưu Tập không chơi nữa

Posted: Thu 12 Dec, 2013 3:04 pm
by funny_92
Mình cần bán lại BST khoảng 200 tờ tiền các loại (Việt Nam & Nước Ngoài)

Bao gồm tiền xưa Việt Nam, Dolla, Singapore, China, Lao, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia...Tổng cộng 200 tờ/100 loại với giá 3,6 triệu (18k/tờ)
Mình ở Miền Tây.

Bạn nào quan tâm liên hệ 01666.333.077

Image[/code]

Posted: Fri 13 Dec, 2013 8:54 am
by nt
Tiền nát quá ...Khó bán....
May ra bán được với giá mặt của 8 tờ $2 usd, vì còn giá trị tiêu dùng...:D :D

Posted: Fri 13 Dec, 2013 12:17 pm
by songhong
Bác Nt nhìn tinh quá , đếm được 8 tờ , em đếm mãi được có 6 tờ

Posted: Sun 15 Dec, 2013 4:48 am
by funny_92
Chih xac la 5to 2USD, 1 to 1USD...hi
Sư tam luc den gio ma, cu cung co moi cung co... lay day ra tien moi het