Page 1 of 1

BÁN 6 TỜ TIỀN ĐÔNG DƯƠNG 1953 1 ĐỒNG VÀNG

Posted: Tue 01 Oct, 2013 9:10 am
by vinh82
Hiện nay tôi cần bán 6 tờ tiền cổ Đông Dương Một Đồng Vàng. Ai có nhu cầu mua thì liên hệ 0914951286. A VINH