Page 1 of 1

Rao bán đồng 5 hào cổ

Posted: Wed 28 Aug, 2013 10:47 am
by Phụng Ank
Hiện nay mình có 1 đồng 5 hào từ năm 1946 cần bán!!! Ai có nhu cầu mua thì liên hệ với mình theo số máy này 01629754196
Thanks các bạn rất nhiều
:wink:

Posted: Thu 29 Aug, 2013 2:20 pm
by duongdoh
Nói luôn giá thị trường 5-15k / xu, khỏi trông mong nhiều. Xu này không cổ và rất nhiều nên giá trị thấp

Posted: Wed 26 Feb, 2014 10:55 am
by ruongbacthang
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: