Page 1 of 1

bán đồng bạc hoa xoè

Posted: Sun 25 Aug, 2013 9:51 am
by hiennguyen
mọi người cho mình hỏi
muốn bán đồng bạc hoa xoè thì bán ở đâu ạ
cảm ơn mọi ngời thật nhiều ạ

Posted: Mon 07 Oct, 2013 7:06 am
by mitxon
tiền xịn thì trưng ảnh lên đây hoặc trưng ảnh quá phomuaban thì người mua ào ào, tiền giả thì thi giữ lại cho con cháu .