Cần Bán 1 Tờ Tiền 50 Đồng Năm 1953 ( Việt Nam Cộng Hoà )

Dành cho những người không muốn mở shop (Mở shop miễn phí). Đảm bảo không tịch thu bàn ghế, đồ nghề.
Post Reply
0946183168
Posts: 2
Joined: Mon 19 Aug, 2013 1:16 pm
Location: Khóm 6 TT Càng Long Trà Vinh

Cần Bán 1 Tờ Tiền 50 Đồng Năm 1953 ( Việt Nam C

Post by 0946183168 » Mon 19 Aug, 2013 1:58 pm

Cần Bán 1 Tờ Tiền 50 Đồng Năm 1953 ( Việt Nam Cộng Hoà ) : Tiền Vẫn Còn Mới Và Nguyên Vẹn Đầy Đủ Số Seri , Xin Vui Lòng Liên Hệ : 0946183168 ( Minh ) Tỉnh Trà Vinh
Phan Quách Nhật Minh

0946183168
Posts: 2
Joined: Mon 19 Aug, 2013 1:16 pm
Location: Khóm 6 TT Càng Long Trà Vinh

Re: Cần Bán 1 Tờ Tiền 50 Đồng Năm 1953 ( Việt N

Post by 0946183168 » Mon 19 Aug, 2013 2:10 pm

0946183168 wrote:Cần Bán 1 Tờ Tiền 50 Đồng Năm 1953 ( Việt Nam Cộng Hoà ) : Tiền Vẫn Còn Mới Và Nguyên Vẹn Đầy Đủ Số Seri , Xin Vui Lòng Liên Hệ : 0946183168 ( Minh ) Tỉnh Trà Vinh
Phan Quách Nhật Minh

Post Reply

Return to “Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest