Page 1 of 1

Bán 2 tờ tiền 100đ Bắc Việt (thiếu seri và trù

Posted: Wed 10 Jul, 2013 4:06 pm
by nguyenhuutu
Hiện nay e có 2 tờ tiền đặc biệt muốn bán.
MS 1: 4 số trùng nhau, tờ này khuyến khích xem trực tiếp vì có cái hay không miêu tả hết được. Bác nào xem được qua hình thì tốt. 500k Gạch
MS 2: Bình thường seri có 4 góc tờ tiền, tờ này có 2 góc 11h và 4h. giá 14000k
Image
Image
Image

Posted: Sun 14 Jul, 2013 9:30 am
by nguyenhuutu
MS 2 đã bán bác K!
Cám ơn các bác đã quan tâm!