Bán tiền Norodom 1860

Dành cho những người không muốn mở shop (Mở shop miễn phí). Đảm bảo không tịch thu bàn ghế, đồ nghề.
Post Reply
Trần Phú
Posts: 1
Joined: Mon 27 Aug, 2012 7:08 pm

Bán tiền Norodom 1860

Post by Trần Phú » Mon 27 Aug, 2012 7:48 pm

Tôi có đồng tiền Norodom 1860 còn đẹp, sắc nét.xin liên hệ Email: yayfoo@yahoo.com , tên là Phú.

Post Reply

Return to “Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests