tien xu

Dành cho những người không muốn mở shop (Mở shop miễn phí). Đảm bảo không tịch thu bàn ghế, đồ nghề.
Post Reply
hoang1990
Posts: 10
Joined: Mon 23 Aug, 2010 4:04 pm
Location: Sai gon

tien xu

Post by hoang1990 » Sun 24 Oct, 2010 4:51 pm

tien xu can thanh ly
http://yfrog.com/nfscan0015bhj

salamander_411
Posts: 3
Joined: Sat 02 Feb, 2013 9:23 am

Post by salamander_411 » Mon 04 Nov, 2013 7:33 am

giá thế nào???
ae

Post Reply

Return to “Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests