cần bán tiền mẫu của VN và tiền VNCH

Dành cho những người không muốn mở shop (Mở shop miễn phí). Đảm bảo không tịch thu bàn ghế, đồ nghề.
Post Reply
tuki1234
Posts: 42
Joined: Tue 16 May, 2006 3:55 pm

cần bán tiền mẫu của VN và tiền VNCH

Post by tuki1234 » Tue 06 Jun, 2006 9:09 am

1 tờ 500 con trâu ông Diệm năm 1962 CU / AU.
1 tờ 200 bồng súng VF voi 2 lỗ kim
2 tờ indochine 5 đồng vàng như trên nhưng là XF có số seri nối tiếp nhau ( running notes ).
bán 1 bộ tiền mẫu năm 1966 và 1958 UNC và 1 bộ tiền mẫu năm 1988 cho tới bâyy giờ chỉ toàn là tiền giấy ( không có polyme ) tổng cộng 39 tờ.
Ai muốn mua xin gọi đt 0919 565 919 gặp Dũng ( hoặc gọi số nhà 7295818 ). Nếu mua hết số tiền mẫu này 1 lần xin tặng 1 to 5 đồng vàng indochine ong Hoang Bao Dai AU/UNC.
Đời như điện ảnh hữu hoàn vô,
Sống chết, để lại một nấm mồ.
Tiền bạc có được cũng hư vô,
Cuộc đời lấy gì để mà tô.

davidsons
Posts: 15
Joined: Mon 29 May, 2006 12:38 am
Location: usa

Post by davidsons » Wed 07 Jun, 2006 4:27 am

Bạn có thể post hình lên và cho giá cụ thể không....

Post Reply

Return to “Bán: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest