TIỀN VNCH

Post Reply
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

TIỀN VNCH

Post by Philong » Mon 18 Sep, 2006 8:22 am

Giới thiệu 2 Tờ tiên VNCH
2 Tờ tiền này được phát hành năm 1975. (Nhưng chưa đưa vào lưu thông)


TỜ NĂM NGÀN ĐỒNG

Image
Image

TỜ MƯỜI NGÀN ĐỒNG

Image
Image

Post Reply

Return to “Phi Long”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest